Het Journaal

Er is een journaal speciaal voor kinderen
Want het gewone nieuws geeft ze te veel verdriet
Wat de grote mensen met de wereld doen kan je aan kinderen niet vertellen
Maar ook totaal verzwijgen kan je het niet

Je mag geen ruzie maken, niet vechten en niet stelen
En degenen die dat zeggen doen dat allemaal
Maar dan tien keer zo erg en twintig keer zo lang
En je ziet het met je eigen ogen in het journaal

Op crèches en op scholen maken kinderen ruzie
En er wordt wat afgehuild
Maar er zijn altijd grote mensen bij die zorgen dat het goed komt
Dat zijn dezelfden door wie de wereld is vervuild

Het gemiddelde kind dat is niet blind en het ziet met eigen ogen
Wat het eigenlijk niet mag zien en het hoort wat het niet mag horen
En het denkt dat het later anders wordt en ook wel los zal lopen
Maar op het journaal zag ik een kind dat niet meer kan hopen

En dat niet meer kan zien niet nog meer kan zien
Niet nog meer kan missen en misschien zelfs nooit meer huilen
En het stond daar bijna helemaal alleen
Alleen was er iemand bij van het journaal

Terug